Laktatmåling

Laktat, også kalt melkesyre, dannes i den anaerobe (uten oksygen) stoffskifteveien, glykolysen, der glukose (karbohydrater) spaltes og brytes ned for å kunne produsere energi til arbeidende muskler der det trengs. Karbohydrater benyttes til energi selv i hvile, noe som tilsier at det alltid vil være et visst nivå av laktat i kroppen (normalt 1,5 – 2,5 mmol/l). Dette nivået holdes relativt konstant; selv ved begynnelse av fysisk aktivitet på lav intensitet, der muskler får tilstrekkelig oksygenforsyning (aerobt arbeid).

Når intensiteten på aktiviteten øker vil energibehovet til musklene også øke. Når den aerobe energiomsetningen ikke klarer å levere nok energi, øker nedbrytning av karbohydrater i takt med intensiteten, som resulterer i blant annet at laktatproduksjonen øker (den øker eksponentielt dersom intensiteten holdes eller blir høyere). Da laktat i hovedsak frigjøres fra muskelcellene til blodbanen så er dette en enkel markør å måle med en blodprøve. Samtidig som nivået av laktat i blodet reflekterer hvorvidt kroppens metabolisme arbeider aerobt eller anaerobt. Måling av laktat kan derfor benyttes til å få et objektivt og presist svar på intensiteten av arbeidet eller treningen man utfører der og da.

Andre kategorier