Fokusområder

Timik Group er stolte av å levere innovativt, pålitelig og holdbart MedTech-utstyr til det helsesektoren i Norden. Innenfor våre fokusområder fortsetter vi å hente inn nye og høykvalitetsprodukter for å sikre at våre kunder og deres pasienter får best mulig utstyr og tilgjengelig behandling.
Lær mer om våre fokusområder nedenfor.

Anestesi

Vi tilbyr en omfattende portefølje av førsteklasses anestesiutstyr. Våre produkter gir flere alternativer for å sikre og pasientens luftveier og bidrar til å levere kostnadseffektiv, smertefri og høykvalitets anestesibehandling.

Drug Delivery

Aerosol medikamentlevering gjennom alle avdelinger på sykehuset for bedre pasientbehandling. Medikamentbeholderen er isolert fra pustekretsen for å minimere forstøving av forurensede væsker og med en in-line kretsdesign slik at ventilasjonskretsen ikke trenger å brytes ved  medikamentlevering.

Idrettsmedisin

Fremskritt innen idrettsmedisin fører ofte til teknologi som er gunstig i generell helseforskning, som bevist av den raske utviklingen av bærbar teknologi. Timik Group har ekspertisen til å støtte med valg av teknologi og riktig bruk. Vi tilbyr state-of-the-art teknologi innen sportsutstyr, utstyr for diagnostikk og evaluering av ytelse.

Infusjon

Høykvalitets infusjonspumpe som forbedret pasientbehandlingen ved å øke sikkerheten i prosedyrer og forenkle arbeidsflyten for sykepleiere. Våre infusjonspumper har dekket de sofistikerte behovene til sykehus med samme ytre form, grensesnitt, design og funksjonalitet for både sprøyte- og volumetriske pumper.

Lunge-diagnostikk & Kardiologi

Luftveissykdommer og hjerte- og karsykdommer er blant de største helseproblemene globalt. Tidlig diagnostikk muliggjør livsstilsendringer som forbedrer livskvalitet, forventet levealder og risiko for relaterte sykdommer som diabetes og reduserer offentlige kostnader. Luftveissykdom refererer til tilstander som påvirker organer og vev som i hovedsak gjør pusten mulig. 

Monitorering

Timik Group tilbyr et bredt spekter av pasientovervåkingsutstyr innen kritisk og akutt, hjerte- og perinatal omsorg. Vårt mangfoldige utvalg av produkter og tilbehør er kompatible med mange populære merker og designet med kvalitet, komfort og enkel bruk i tankene.


Neonatal

Pusteproblemer er en av de vanligste komplikasjonene for neonatale pasienter. Vi tilbyr de beste løsningene innen ikke-invasiv behandling, overvåking og produkter som støtter individualisert utviklingsomsorg, med sikte på å forbedre livskvaliteten til disse babyene og deres familier.

Ventilasjon

Vi distribuerer høykvalitets og klinisk utprøvde produkter for å hjelpe klinikere med å forbedre pasientresultatet, samt gi sikrere og mer kostnadseffektiv behandling. Timiks produktportefølje inkluderer et bredt spekter av intensivventilatorer, høyfrekvente ventilatorer og transportventilatorer

Point of Care diagnostikk

Vi tilbyr en rekke raske og nøyaktige diagnostisk utstyr, som gir klinikere laboratoriekvalitet på svært sensitive parametre på pasientstedet. Behandlerens arbeidsflyt vil bli forenklet og strømlinjeformet med våre løsninger. Enkle å integrere i behandlingsforløpene og direkte integrert i sykehusenes datasystemer. Laboratoriet kan enkelt opprettholde sentralisert kontroll av desentralisert testing. Rask, nøyaktig –  tidsbesparende og øker pasientsikkerheten.

Rehab

Vi har utstyr som letter rehabiliteringsprosessen for både pasient og behandler, noe som gjør det effektivt, tidseffektivt og morsomt. Vår kompetanse ligger spesielt innen nevrologisk og ortopedisk rehabil-itering, med fokus på både over- og underkropp, gangrehabilitering og forbedret hånd- og armfunksjon.

Service

Medisinsk testutstyr er et verktøy for medisinsk personell, tjenesteleverandører og produsenter for å sikre at utstyret er oppdatert, enten det trenger vedlikehold eller ikke. Bruk av medisinsk testutstyr sikrer pasientsikkerhet, samtidig som det sikrer kontinuerlig sikker bruk av medisinsk utstyr.

Søvn & Hjemme ventilasjon

Vi tilbyr et bredt spekter av industriledende åndedrettsteknologi for å hjelpe pasienter som lider av luftveissykdommer med å behandle og håndtere sine utfordringer. Vi distribuerer høykvalitets og klinisk utprøvde produkter for å hjelpe klinikere med å forbedre pasientresultatet, samt gi sikrere og mer kostnadseffektiv behandling.